Voorbije ledenavond: 14 oktober 2016: Blauwoogjes - Gilbert Maebe

afbeelding van admin
Aantal dagen geleden : 947.

 

LET OP !!! In het ledenblad staat verkeerdelijk 16 oktober.

De ledenavond is wel degelijk op vrijdag 14 oktober !!!

 

 

Onze excuses voor het ongemak.

Blauwoogjes behoren tot de familie Pseudomugilidae wat zoveel betekent als “valse mullet”. 
Vroeger voor 1980 behoorden ze tot de familie der regenboogvissen, maar Dr. Gerald Allen heeft hen ondergebracht in een eigen familie. 
Het worden ook wel eens de “vlinders van het aquarium” genoemd omwille van hun prachtig vinnenstel. - Het zijn klein blijvende soorten waarbij de grootste ongeveer 7cm. groot worden en de kleinste amper 2,5cm. 
Hun levensgebied omvat zowel Australië als Nieuw Guinea en de daartussen liggende eilanden, waar tot nu toe 19 soorten werden ontdekt. Ze leven in zeer verschillende biotopen gaande van zuiver zoet tot tamelijk brak water. Dit geldt echter niet voor alle soorten. 
U maakt in de lezing kennis met de systematiek van de 19 soorten. Een groot aantal biotopen heb ik zelf bezocht, voornamelijk in Australië. Met succes werden een aantal soorten geïmporteerd en die zijn ondertussen zeer populair geworden bij een groot aantal liefhebbers. 
Vanzelfsprekend komt het houden, verzorgen en nakweken uitvoerig aan bod, gedocumenteerd met een groot aantal beelden. Ook krijg je informatie over

bestaande literatuur.